راهنماي دانشگاه صنعتي اصفهان
درباره دانشگاه صنعتي
نقشه دانشگاه صنعتي
مسير سرويس هاي داخلي دانشگاه
برنامه زمان بندي سرويسهاي دانشگاه از دروازه تهران به دانشگاه و برعكس
مسير سرويسهاي دانشگاه به نقاط مختلف در دو نوبت صبح و عصر
تعرفه هاي خدمات پزشكي سال 86-87
تعرفه خدمات دندانپزشكي عمومي و تخصصي
تلفن هاي ضروري دانشگاه
 
دبير خانه قطبهاي علمي دانشگاه
صفحه اصلي
دبیر خانه قطبهای علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
معیارهای ارزیابی برنامه قطبهای علمی
آئين نامه قطب هاي علمي
ويژه نامه همايش قطب ها
قطب علمي گياهان دانه روغني
قطب علمی فناوری نانو در محیط زیست
مطالعات آلودگي آب و خاک
فناوری در صنعت فولاد
قطب علمی سنسور و شیمی سبز
روشهای جبری و کاربردی
 
قطب علمي آلودگي آب و خاک
صفحه اصلي
اعضاء
اهداف و برنامه ها
آزمايشگاه ها
مقالات منتشر شده در مجلات داخلی
مقالات منتشر شده در مجلات بین المللی
مقالات ارائه شده در کنفرانسها
پروژه های در حال اجرا
پروژه های خاتمه یافته
گزارش فعاليتهاي سال 84
گزارش فعاليت هاي سال 85
قطب علمي فناوري نانو در محيط زيست
صفحه اصلي
اعضا
اهداف و برنامه ها
پروژه ها
آزمایشگاهها
مقالات منتشر شده در كنفرانس ها
مقالات کنفرانسهای علمی
مقالات منتشر شده در مجلات پژوهشی
گزارش فعاليت ها سال 84
گزارش فعاليت ها سال 85
گزارش فعاليت ها سال 86
تماس با ما
قطب علمي گياهان دانه روغني
صفحه اصلي
اعضا
اهداف و برنامه ها
مقالات علمي در مجلات فارسي
مقالات علمي در مجلات بين المللي
پروژه هاي اجرا شده
پروژه هاي در دست اجرا
آزمايشگاهها
سال 1384و 1385
 
قطب علمي سنسور و شيمي سبز
صفحه اصلي
اعضا
کنفرانس سال 2005
کنفرانس سال 2006
کنفرانس سال 2007
مقالات سال 2005
مقالات سال 2006
مقالات سال2007
گزارش فعاليتهاي سال 84 و85
 
قطب علمي فناوري فولاد
صفحه اصلي
اعضا
تاريخچه
اهداف و برنامه ها
دستاوردها
گزارش فعاليتهاي سال 84
گزارش فعاليتهاي سال 85
برنامه هاي آتي و در حال اجرا
 
دانشکده مواد
مديريت دانشكده
اعضاي هيئت علمي
كارشناسان
كاردانان
اموراداري
امورخدماتي
دانشجويان كارشناسي ارشد
دانشجويان دكترا
مهندسي مواد-متالوژي استخراجي
مهندسي مواد -متالوژي صنعتي
خوردگي وحفاظت از مواد
استخراج فلزات
ريخته گري
شناسايي و انتخاب مواد
دكتراي مهندسي مواد
دكتراي تخصصي بيومواد
دكتراي نانومواد
كارشناسي ارشدمديريت مهندسي مواد
شبكه آزمايشگاهي فناوري نانو
سايت كامپيوتر
آزمايشگاهها
كارگاهها
كتابخانه
گروههاي پژوهشي
گروه تحقيقاتي بيوموادومواددنداني
گروه تحقيقاتي خوردگي
گروه تحقيقاتي انجماد وريخته گري
گروه تحقيقاتي متالوژي استخراجي وسنتز مواد پيشرفته
گروه تحقيقاتي پوشش هاي پليمري
انجمن علمي دانشجويان
انجمن اسلامي دانشجويان
شوراي صنفي دانشكده
امور تربيت بدني
همايش ها و گردهمايي ها
كتابهاي انتشاريافته
مجلات علمي -پژوهشي
 
دانشکده نساجي
مدیریت اجرائی دانشکده
اعضاي هيات علمي دانشكده
کارشناسان آموزشي
کارشناسان اداري و مالي
دانشجویان کارشناسی ارشد
دانشجویان دکترا
دوره هاي آموزشي
برنامه دروس رشته مهندسی تکنولوزی نساجی
برنامه دروس رشته مهندسی شیمی نساجی و علوم الیاف
تحصيلات تکميلي
سایت کامپیوتر
آزمایشگاهها
آزمایشگاه فیزیک نساجی
آزمایشگاه تحقیقاتی فیزیک رنگ و رنگرزی
آزمایشگاه پردازش تصویری
آزمايشگاه تحقيقاتي الياف
کارگاهها
کارگاه ماشین آلات ریسندگی
کارگاه ماشین آلات مقدمات بافندگی و بافندگی
کارگاه ذوب ريسي الياف مصنوعي
کتابخانه 
تقویم آموزشی
آمار دانشجویان
پروزه های منعقد شده با خارج از دانشگاه
پروزه های دانشجویان کارشناسی ارشد
پروژه هاي دانشجويان کارشناسي
پروژه ه هاي کارشناسي رشته مهندسي تکنولوژي نساجي
پروژه هاي کارشناسي رشته مهندسي شيمي نساجي
مقالات ارائه شده در مجلات علمی
مقالات ارائه شده در کنفرانس ها
تماس با ما
 
دانشکده شيمي
صفحه اصلي
مديريت
امور آموزشي
هيات علمي
دانشجويان تحصيلات تکميلي
اطلاعات ايمني مواد شيميايي
امکانات آزمايشگاهي
فعاليتهاي پژوهشي
 
دانشکده فيزيک
صفحه اصلي
مديريت
آموزشي
هيات علمي
قراردادها
تاليفات
سايت شبيه سازي
درس فيزيک 1
درس فيزيک 2
آزمايشگاهها
همکاري با مرکز فيزيک نظري
 
دانشکده رياضي
صفحه اصلي
اعضاي دانشکده
امور آموزشي
امور پژوهشي
تحصيلات تکميلي
دروس سرويس
امکانات دانشکده
دريافت نرمافزار
 
دانشکده مهندسي شيمي
صفحه اصلي
هيأت رئيسه
هيئت علمي
کارمندان دانشکده
امور پژوهشي
امور دانشجويي
امکانات آموزشي
آزمايشگاه ها
سايت هاي کامپيوتر
کتابهاي الکترونيک
کارآموزي
تماس با دانشکده ها
کتابها و انتشارات دانشکده ها
 
دانشکده کشاورزي
صفحه اصلي
 
دانشکده منابع طبيعي
صفحه اصلي
گروه شيلات
گروه محيط زيست
گروه مرتع و آبخيز داري
دانشجويان تحصيلات تکميلي
آزمايشگاهها
طرحها و فعاليتهاي پژوهشي
کارکنان
تلفن هاي دانشکده
 
دانشکده معدن
صفحه اصلي
در باره دانشکده
ریاست دانشکده
معاون آموزشی
معاون پژوهشی
سرپرست امور دانشجویی
سرپرست تحصیلات تکمیلی
مسئول ارتباط با صنعت
اعضای هیئت علمی
کارمندان
امکانات تحقیقاتی -آموزشی
آزمایشگاه ژئوشیمی
آزمایشگاه ژئوفیزیک
آزمایشگاه سنگ شناسی
آزمایشگاه کارتوگرافی و دورسنجی
آزمایشگاه کانه آرایی
آزمایشگاه کانی شناسی
آزمايشگاه مکانیک سنگ
موزه
تماس با ما
دانشکده برق و کامپيوتر
صفحه اصلي
 
دانشکده عمران
صفحه اصلي
 
دانشکده مکانيک
صفحه اصلي
 
دانشکده صنايع
صفحه اصلي
هيات علمي
تماس
کارکنان
 
مرکز بهداشت و درمان
صفحه اصلي
چارت سمتي
چارت سازماني
معرفي مدير
مجله الکترونيکي
سمينار
کارگاهها
پيامهاي بهداشتي
بهداشت حرفه اي
بهداشت خانواده
بهداشت محيط
پذيرش
پزشکان مرکز
برنامه شيفتها
تعرفه ها
پزشکان متخصص
ساعات ويزيت
تعرفه ها
دندانپزشکي عمومي
دندانپزشکان مرکز
برنامه شيفتها
تعرفه ها
دندانپزشکان متخصص
ساعات ويزيت
تعرفه ها
اورژانس
داروخانه
آزمايشگاه
تماس با مدير مرکز
تلفن هاي مرکز
 
معاونت مالي اداري
صفحه اصلي
خط مشی و اهداف کلی
منشور اخلاقي
ساختار سازماني
معاونين اداري مالي دانشگاه تا کنون
بيوگرافي معاون مالي اداري
دفتر معاونت مالي اداري
مديريت امور اداري
اداره کارگزيني
کارگزيني اعضا هيات علمي
کارگزيني کارکنان اداري
کارگزيني مسئول صدور احکام
کارگزيني بازنشستگي و امور استخدامي
امور مرخصي ها
اداره رفاه کارکنان
اداره تدارکات و انبار
دبير خانه
مديريت امور مالي
مديريت امور عمومي
دفتر نظارت و امور قراردادها
هيات رسيدگي به تخافات اداري
مجتمع فرهنگي آموزشي بهشهر
مجتمع فرهنگي چادگان
مهد کودک
دفتر خدمات بيمه اي
طرح تکريم ارباب رجوع
تماس با ما
 
معاونت آموزشي
صفحه اصلي
دفتر معاونت آموزشي
هيات جذب
هيات مميزه
تماس با معاونت
آيين نامه ها
تحصيلات تکميلي
اداره کل آموزش
آموزشهاي آزاد
دفتر نظارت و ارزيابي
دفتر استعدادهاي درخشان
آموزش الکترونيکي
مرکز سمعي بصري
 
معاونت پژوهشي
صفحه اصلي
اهداف و برنامه‌هاي معاونت پژوهشي دانشگاه
معرفی معاونين پژوهشی
كميته برنامه ريزي پژوهش و فناوري دانشگاه
شورای پژوهش و فناوری دانشگاه
دفتر امور پژوهشی
دفتر نظارت و ارزيابی علمی گزارش های طرح های دانشگاه
کميته پژوهانه،بررسی طرحهای پژوهشی و ارجاعات مقالات
دفتر امور فرصت مطالعاتی و سمينارها
افراد و تماس ها
معرفی مدير کل فناوری و ارتباط با صنعت
دفتر پشتيبانی پژوهش و فناوری
دفتر نوآوری تجاری
(Flagship) برنامه فلگشيپ
(Internship) برنامه اينترنشيپ
دفتر همکاريهاي بين المللي
مرکز نشر
پژوهشکده فناوري اطلاعات و ارتباطات
پژوهشکده زير دريا
گروههاي پژوهشي
 
 
معاونت دانشجويي
صفحه اصلي
اداره کل امور فرهنگي و فوق برنامه
مرکز تربيت بدني
اداره کل خدمات دانشجويي
امور دانشجويان شاهد و ايثارگر
اموردانشجويان غير ايراني
مرکز فروش کتاب
مرکز مشاوره دانشجويي
کميته انضباطي دانشجويان
آيين نامه ها
دستورالعملها
 
مرکز فناوري اطلاعات
صفحه اصلي
 
هسته ديناميک سيالات محاسباتي
صفحه اول
 
انجمن فيزيولوژي گياهي ايران
صفحه اول
 
آزمايشگاه مرکزي
صفحه اول
درباره ما
شوراي آزمايشگاه مرکزي
مديريت
مسئول دفتر
کارشناسان
تجهيزات
Atomic Force Microscope (AFM)
CHNSO Analyzer
Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR)
Inductively Coupled Plasma (ICP-OES)
Magnetron Sputtering
Nanoindenter
Online Gas Analyzer
Scanning Tunneling Microscope (STM)
Simultaneous Thermal Analyzer (STA)
X-ray Diffraction (XRD)
بانک هاي اطلاعاتي
گالري
خدمات
پروژه هاي انجام شده
تعرفه
تماس با با ما
مرکز زبان
صفحه اول
 
مرکز معارف
صفحه اول
مرکز کارگاههاي آموزشي
صفحه اول
آشنايي با مرکز
اهداف
آموزش هاي ارائه شده
اعضاي هيئت علمي مرکز
کارشناسان آموزش مرکز
کارگاه ماشين هاي افزار
کارگاه ماشين هاي کنترل عدد
کارگاه توليد مخصوص
کارگاه مترولوژي و اندازه گيري سه بعدي
کارگاه فلزکاري
کارگاه خم کاري و ورق کاري
کارگاه لوله کشي
کارگاه جوشکاري
کارگاه برق
کارگاه اتوماسيون صنعتي
کارگاه توانايي ماشين کاري
کارگاه اتوماتيک

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی