برنامه ثبت نام پذیرفته شدگان جدید دانشگاه

ضمن عرض تبريک وخِيرمقدم به پذيرفته شدگان جديد الورود سال تحصيلي 89-88 برنامه قطعي پذيرش وثبت نام آنان به شرح ذيل اعلام مي گردد:ضمنا" لازم است قبل از آن با مراجعه به وب سايت به نشاني http://golestan.iut.ac.ir نسبت به پذيرش اينترنتي اقدام و پس از پرينت گواهي پذيرش اينترنتي به همراه ساير مدارك لازم برابر برنامه ذيل مراجعه فرماييد.
الف ) پذيرفته شدگان آزمون ورودي تحصيلات تکميلي ( مقطع کارشناسي ارشد )

 

مورد

گروه

تاريخ

ساعت

محل

پذيرفته شدگان سازمان سنجش

الف – ذ
ر – ع
غ – ي

شنبه 14/6/88
يک شنبه 15/6/88
دوشنبه 16/6/88

13 -8
13 – 8
13 - 8

اداره کل آموزش
اداره کل آموزش
اداره کل آموزش

پذيرفته شدگان بدون آزمون

الف - ي

شنبه 28/6/88

13 – 8

اداره کل آموزش

مشاوره درسي

کليه گروهها

  بلافاصله پس از پذيرش

13-8

دانشکده محل تحصيل

ثبت نام
( اخذ درس )

کليه گروهها

دوشنبه 30/6/88

12- 8
15-13

سايت هاي کامپيوتري دانشکده ومرکز اطلاع رساني

ب ) پذيرفته شدگان آزمون سراسري ( مقطع کارشناسي )

تاريخ

ساعت

مراجعه کنندگان
(برحسب حرف اول نام خانوادگي)

يكشنبه 22/6/88

13 -8

خواهران ازحرف الف تا س

دو شنبه 23/6/88

13 -8

خواهران ازحرف ش تا ي 

سه شنبه 24/6/88

13 – 8

برادران ازحرف الف تا س 

چهارشنبه 25/6/88

13 -8

برادران ازحرف ش تا ي

ج ) پذيرفته شدگان آزمون دوره هاي دكتري


تاريخ

ساعت

مراجعه كنندگان

شنبه 4/7/88

12-8
3-1

الف تا س - كليه پذيرفته شدگان نيمسال اول 89-88

يكشنبه 5/7/88

12-8
3-1

ش تا ي- كليه پذيرفته شدگان نيمسال اول
89-88

 

اداره كل امور آموزش

اداره پذيرش و فارغ التحصيلان

ارتقاء امنیت وب با وف بومی آسپا-وف

ارتقاء امنیت وب با وف بومی آسپا-وف