چهاردهمین همایش بزرگ معرفی رشته های تحصیلی دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار می شود

 چهاردهمین همایش بزرگ معرفی رشته های تحصیلی دانشگاه صنعتی اصفهان، به همراه معرفی بورس های تحصیلی ویژه این دانشگاه به داوطلبان ممتاز آزمون سراسری، 14 و 15 مردادماه برگزار خواهد شد.

 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی