انتصاب معاون جدید پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر محمد جواد امیدی، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان به سمت معاون پژوهش و فناوری این دانشگاه منصوب شد

ادامه خبر...

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی