دکتر سید مهدی ابطحی به سمت رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان منصوب شد

 دکتر منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با صدور حکمی، دکتر سیدمهدی ابطحی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی اصفهان را به سمت رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان منصوب کرد.

 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی