دانشگاه صنعتی اصفهان در صدر فهرست برترین های پژوهشی، فناوری و نوآوری کشور

 براساس رتبه بندی نظام رتبه بندی بین المللی سای ویژنز(scivisions)در سال ۲۰۱۶، دانشگاه صنعتی اصفهان در صدر فهرست 9 دانشگاه برتر کشور در بُعد پژوهش، فناوری و نوآوری قرار گرفته است.

ادامه خبر...

 
 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی