اطلاعیه انتخاب اتاق نمونه بهداشتی دانشجویان

 همزمان با جشنوارة خوابگاه‌ها، اتاق نمونه بهداشتی دانشجویان با هدف ارتقای سلامت دانشجویان خوابگاهی ، ارتقای وضعیت بهداشتی دانشجویان و شاخص‌های بهداشتی خوابگاه‌ها و حساس‌سازی دانشجویان در خصوص اهمیت و جایگاه بهداشت در خوابگاه‌ها، انتخاب خواهد شد.

ادامه اطلاعیه...

ارتقاء امنیت وب با وف بومی آسپا-وف