امضاي تفاهم نامه همکاری مشترک میان دانشگاه صنعتي اصفهان و شركت مخابرات ايران

 تفاهم نامه همکاری مشترک در ارتباط با فناوری فیبر نوری و بهره‌برداری از آن میان دانشگاه صنعتی اصفهان و شرکت مخابرات ایران به امضاء رسید.

 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی