دومین گردهمایی بانوان در فیزیک ایران به میزبانی دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار خواهد شد

 دومین گردهمایی یک روزه بانوان در فیزیک ایران، 28 اردیبهشت 1396 به میزبانی دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار خواهد شد. 

ادامه خبر...

ارتقاء امنیت وب با وف بومی آسپا-وف