ایجاد زیرساخت های نرم افزاری برای پیشگیری از سرقت علمی ادبی دردانشگاه صنعتی اصفهان

 دانشگاه صنعتی اصفهان با بهره گیری از قوی‌ترین و پرکاربردترین نرم‌افزار بررسی اصالت متون انگلیسی، زیرساخت های لازم به منظور پیشگیری از سرقت علمی را فراهم نموده است.

 

ارتقاء امنیت وب با وف بومی آسپا-وف