آغازنمايشگاه نقش دانشگاه درمهندسی دفاع مقدس دردانشگاه صنعتی اصفهان + گزارش ویدئویی

 همزمان با سومين كنگره بزرگداشت شهداي دانشجوي استان اصفهان، نمايشگاه "نقش دانشگاه در مهندسی دفاع مقدس" با حضوررئیس دانشگاه صنعتی اصفهان درسالن شهید آوینی این دانشگاه آغاز به کار نمود.

 

ارتقاء امنیت وب با وف بومی آسپا-وف