تأکید فرمانده نیروی دریایی ارتش بر توانمندی های ارزشمند دانشگاه صنعتی اصفهان +گزارش تلویزیونی

 فرمانده نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران با حضور دردانشگاه صنعتی اصفهان، از دستاوردهای و توانمندی های علمی و صنعتی این دانشگاه به ویژه در حوزه زیرسطحی بازدید کرد.

 

ارتقاء امنیت وب با وف بومی آسپا-وف