درگذشت دانشجوی مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشجوی دانشگاه صنعتی اصفهان که بر اثر حادثه ای ناگهانی در وضعیت کما به سر می برد، صبح امروز به دیار باقی شتافت.

ادامه خبر ...

ارتقاء امنیت وب با وف بومی آسپا-وف