تجلیل ازاقدامات زیست محیطی دانشگاه صنعتی اصفهان بعنوان دانشگاه سبزکشور

 در مراسم گرامیداشت هفته پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست، دانشگاه صنعتی اصفهان بعنوان دومین دانشگاه سبز کشور مورد تقدیر معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفت.

 

ارتقاء امنیت وب با وف بومی آسپا-وف