رونمایی از طرح کلان شبکه پایش و پیش بینی دریایی کشور و بویه موج نگار ملی

 در حاشیه دوازدهمین همایش علمی بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی، از طرح کلان شبکه پایش و پیش بینی دریایی کشور و بویه موج نگار ملی ایران، ساخته شده توسط محققان دانشگاه صنعتی اصفهان رونمایی شد.

 

ارتقاء امنیت وب با وف بومی آسپا-وف