سمينار معرفی کرم آیزینیا فوتیدا

سمینار

معرفی کرم آیزینیا فوتیدا

"ویژه اعضای هیات علمی ،دانشجویان تحصیلات تکمیلی وکارشناسان آزمایشگاهها"

 

-آیا می دانید کرم آیزینیا فوتیدا چند آنزیم دارد؟

-کاربرد آنزیم ها در چه صنایعی است؟

-آنزیم ها چگونه استخراج می شود؟

-میزان آنزیم چقدر است؟

 

ارائه کننده:

مهندس خسرو سلجوقی

عضو هیات علمی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ،

 رئیس هیات مدیره شرکت زیست فن آور  کیمیا

زمان: چهار شنبه8/7/88

ساعت: 13:30 لغایت 14:30

مکان:دانشکده شیمی طبقه پنجم سالن سمینار


 


آیا می دانید با به کار گیری کرم خاکی هم میتوان کارآفرین برتر شد؟

 

آشنایی با کار آفرین برتر سال

جناب آقای مهندس خسرو سلجوقی

و تجربه موفق اقتصادی ایشان در کاربرد

کرم خاکی و مزیتهای آن

  

 

مکان:دانشکده شیمی-طبقه پنجم-سالن سمینار

  

 


 

 

 

جهت ثبت نام به صورت رایگان حداکثرتا تاریخ سه شنبه 7/7/88 به مرکز کار آفرینی واقع در طبقه همکف کتابخانه مرکزی مراجعه و یا، باشماره تلفن 3912293 تماس حاصل فرمائید.

زمان:چهار شنبه 8/7/88 ساعت 30/16-15

ارتقاء امنیت وب با وف بومی آسپا-وف