بیستمین کنفرانس شیمی تجزیه ایران اسفندماه امسال دردانشگاه صنعتی اصفهان برگزار می شود

دبیر بیستمین کنفرانس شیمی تجزیه ایران از برگزاری این کنفرانس از 13 الی 15 اسفندماه سال جاری در دانشگاه صنعتی اصفهان خبر داد.

ادامه خبر...

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی