درباره ی سایت

  • تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه صنعتی اصفهان و مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی اصفهان می باشد.

  • مطالب مربوط به اخبار، رویداد ها و افتخارات این سایت توسط اداره روابط عمومی دانشگاه پشتیبانی می شود.

  • به منظور جستجوی دقیق در وب سایت، از موتور جستجوگر گوگل استفاده شده است. همچنین جهت جستجو در وب سایت اساتید از جستجوی داخلی بهره گرفته شده است. این امکانات در سرآیند ( Header ) سایت قابل دسترسی می باشد.

  • در طراحی صفحه نخست سایت سیاست اصلی، دسترسی آسان و سریع به کلیه قسمت های دانشگاه بوده است. همچنین علیرغم به کارگیری عناصر گرافیکی زیاد، حجم سایت در حد قابل قبولی حفظ شده است.در طراحی سایت همواره کوشیده شده است، تا استاندارد های جهانی طراحی وب W3C (World Wide Web Consortium)l مد نظر قرار گرفته شود.


  • سایت حاضر توسط گروه نرم افزارمرکز فناوری اطلاعا ت طراحی، پیاده و اجرا شده است.


ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی