لوله كشي اين كارگاه به منظور آشنائي دانشجو با سيستمهاي انتقال مايعات و گازها مي باشد در اين راستا با طريقه اتصال لوله هاي فولادي لوله سبز و سوپر پايپ آشنا شده و معايب و مزيتهاي هر كدام را آموزش مي بيند.

 
 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی