ورقكاري : هدف از اين بخش آشنايي با فرم دهي اجسام نازك بصورت اجسام حجمي مي باشد از اينرو با بهره گيري از ابزارآلات مناسب اقدام به فرم دهي نقشه هاي كار خود مي نمايد تا بتوانند بخش مهم ديگري از اين كارگاه را آموزش ببينند.

 

 

دستگاه هاي خم كاري انواع ورق

خم كن ساده،خم كن لقمه اي،
Welran, Mehrniya


 
 

دستگاه هاي ورق هاي فولادي

دستگاه گردبر، دستگاه
غلطك زدن
Werlan,Denmark

 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی