خدمات قابل ارائه :

الف- فعاليتهاي آموزشي در رشته هاي پايه صنعت
از قبيل :
1- كارهاي دستي فلزكاري و فيتركاري
2- جوشكاري به روشهاي
● قوس الكتريك
● اكسي استيلن
● تيك (آرگن)
● مگ (co2 )
و بازرس جوش ...
3- ورقكاري و برش گسترش هاي احجام
4- لوله كشي هاي مختلف به روش هاي
● فولادي
● لوله هاي پلي اتيلن و لوله هاي جديد صنعتي
5- برق درحد
● برق صنعتي ماشين آلات
● الكترومكانيك
● روشنائي
6- اتومكانيك
● موتور
● سيستم انتقال قدرت
● سوخت رساني
● برق اتومبيل
7- تأسيسات ساختمان
● تأسيسات حرارتي و محاسبات _ نحوه اجراء و نگهداري
● تأسيسات برودتي _ محاسبات و اجرا
8- ماشين هاي افزار شامل آموزشهاي
● ماشين هاي تراش
● ماشين هاي فرز افقي _ عمودي و يونيورسال
● ماشين هاي صفحه تراش
● ماشين هاي ابزار تيزكن


 


● ماشين هاي مته و مته راديال
● ماشين سنگ مغناطيس كف ساب
● ماشين سنگ محوري
9- ماشين هاي CNC
● ماشين هاي تراش
● ماشين هاي فرز
با كنترلهاي فانوك و هايدن هاين و قابليت ماشينكاري با استفاده از نرم افزارهاي CAM/CAD
10- وايركات شامل :
● برنامه ريزي هاي نرم افزاري و اجراء آنها
11- ماشين اندازه گيري سه بعدي CMM
● برنامه ريزي جهت اندزه گيري قطعات سه بعدي با دقت 0002% ميليمتر
● اندازه گيري درجات صافي سطوح
● اندازه گيري قطعات جهت ساخت يه روش مهندسي معكوس
ب_ خدمات مهندسي
● طراحي و ساخت قطعات مختلف ماشين آلات
● ساخت قالبهاي دقيق
● كپي سازي قطعات
● آموزش هاي حرفه اي در رشته هاي پايه صنعت به
متقاضيان خصوصاٌ ماشين هاي مدرن براده برداري
● آموزش هاي حرفه اي جوشكاري و ارائه گواهينامه
معتبر جهت استانداردهاي WPSوPQR و
آموزش هاي غيرمخرب NDT
● اندازه گيري صافي سطوح
● تست كامل چرخ دنده هاي ساده و مورب
● تعيين ارتفاع دقيق قطعات در حد 0001%

 

 

 

 

 
 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی