پایگاه خبری
Isfahan-University-Of-Technology
Isfahan-University-Of-Technology
Isfahan-University-Of-Technology
Isfahan-University-Of-Technology

دانشگاه صنعتی اصفهان (سه راه برق)

Isfahan-University-Of-Technology

مجموعه سالن های ورزشی

Isfahan-University-Of-Technology
دانشگاه صنعتی اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان
  • اخبار
  • اطلاعیه ها
  • رویداد ها
  • افتخارات
  • درباره ی دانشگاه
  • پیوندها
حديث قدسي: « ای داوود! اگر آنها که به من پشت‌کردند می‌دانستند که من چگونه انتظارآنان را می‌کشم و چقدر مشتاق ترک نافرمانی آنها هستم، از شدت شوق می‌مردند و اعضای بدنشان از فرط محبّت و عشق به من از یکدیگر جدا می‌گشتند.
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی
دفتر تلفن دانشگاه صنعتی اصفهان