پایگاه خبری

دانشگاه صنعتی اصفهان

محوطه کتابخانه مرکزی

محوطه تالارها

دانشگاه صنعتی اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان
  • اخبار
  • اطلاعیه ها
  • رویداد ها
  • افتخارات
  • درباره ی دانشگاه
  • پیوندها
حضرت محمد صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم: با نيکان همنشيني کن که اگر خوبي کردي تو را ستايش کنند و اگر خطا کردي با تو به سختي رفتار نکنند
مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفته
جشن دانش آموختگی
دفتر تلفن دانشگاه صنعتی اصفهان
ستاد ملی هفته پژوهش و فناوری
پشتيباني